Välkommen till
Säbyvikens marina

LAT N 59° 22′ 14.10″
LONG E 18° 13′ 31.87″

Säbyvikens marina - Vision

Vision

Säbyvikens marina har funnits sedan 1960-talet. Sedan vi tog över driften 1993 har vi haft en vision om en modern marina som ska fungera på ett hållbart sätt – så att kommande generationer ska ha samma möjligheter att uppleva ett levande hav på samma sätt som vi fått göra.

I starten handla arbetet mycket om att göra marinan säkrare och enklare att använda. Vi bytte ut bryggor, ordnade en rejäl kaj och ökade avstånden mellan båtarna för att minska brandrisken. Sedan dess har fokus legat på miljön, och att göra det så enkelt som möjligt för dig som båtägare att ta hand om din båt på ett miljömässigt hållbart sätt.

Vår målsättning är att redan 2025 ha en marina som är giftfri till 90 %. 

Ett stort steg till det har vi redan tagit genom att etablera vår spolplatta, som innebär att det är möjligt för båtägare att kunna hålla sin båtbotten beväxningsfri utan att behöva använda giftiga bottenfärger genom att tvätta den ett par gånger per säsong. Då allt avrinningsvatten från spolplattan passerar dubbla filter, innebär det att gifter som frigörs vid tvätt av båtbottnar också hanteras på ett säkert sätt.

I framtiden tror vi att man kan bedriva fritidsbåtsverksamhet helt utan bottenfärger, onödiga plaster eller andra miljöfaror – allt för att möjliggöra ett livskraftigt hav. Vi hoppas att du vill vara med och hjälpa oss nå det målet!

Har du idéer och frågor kring vårt miljöarbete, eller vill du veta hur du kan hjälpa till att minska ditt klimatavtryck som båtägare?

Kontakta hamnkapten Jonas Holmgren.
E-post: hamnkontoret@marinan.eu

Sol

Vi älskar båtliv – och därmed livet i sjön. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi mot att bli Sveriges mest miljövänliga marina.

Temperatur

Vid vinterförvaring används engångsplaster och sönderfallande presenningar för att skydda båtarna. Här finns det mycket att göra för att minska spridning av plaster.

Fisk

Fiskar behövs i ett levande hav. Därför tittar vi på möjligheter för att ordna en fiskodling och på det viset öka fiskbeståndet i Säbyviken.